VARLIĞI BİLİNEN DİĞER SELÇUKLU ŞİFAHANELERİ

VARLIĞI BİLİNEN DİĞER SELÇUKLU ŞİFAHANELERİ

Burada anlatılan ‘Anadolu Selçuklu Şifahaneleri’ dışında, Selçuklular döneminde, Anadolu’da veya bugün yurtdışında kalan diğer Selçuklu coğrafyasında hiç şüphesiz başka dârüşşifalar da yapılmıştı. Varlığı bilinen ve kaynaklarda adı geçen diğer bazı şifahaneler hakkında Süheyl Ünver’in ‘Büyük Selçuklu İmparatorluğu Zamanında Vakıf Hastanelerinin Bir Kısmına Dair‘ adlı yazısında verdiği listede, burada bahsi geçenler dışında, bugün çoğunun herhangi bir izine rastlanılmayan aşağıdaki şifahanelerin de adı geçmektedir.

Bunlar:

1. 

Güncellenecektir.

 

.