ÜSKÜDAR MİSKİNLER TEKKESİ (CÜZZAMHÂNE)

ÜSKÜDAR MİSKİNLER TEKKESİ (CÜZZAMHÂNE)

.
Osmanlılar sağlık kurumu olarak cüzzamhaneler de yapmışlardı. Cüzzamhaneler, şehirlerin dışında yapılır, cüzzamlılar burada tecrit edilir, tedavi ve barınmaları sağlanırdı. Böylece o dönemde tedavisi olmayan ve bulaşıcı olduğu sanılan cüzzamın kontrol altına alınması amaçlanır, şehir halkı korunurdu. Hastaların bakım masrafları, vakıf kurumları aracılığıyla sürdürülürdü. Cüzzamhane bulunmayan kentlerde, dış mahallelerden biri cüzzamlılara ayrılır ve kente girmelerine izin verilmezdi. İnsanlık tarihi kadar eski bir hastalık olan cüzzam (lepra) insanları fiziken çirkinleştirdiği ve sakat bıraktığı için çağlar boyu korkulmuş, benzer bir çok deri hastalığına da ‘lepra’ olarak isimlendirilmiştir. 

Güncellenecektir.

.