TOKAT MUİNEDDİN SÜLEYMAN DÂRÜŞŞİFASI

TOKAT MUİNEDDİN SÜLEYMAN DÂRÜŞŞİFASI

Tokat’ta Gökmedrese adıyla anılan dârüşşifanın yapımını Anadolu Selçuklu vezirlerinden Pervâne Muîneddin Süleyman başlatmış, 1277’de idam edilmesinden sonra da, Pervâne’nin kızı veya yeğeni, aynı zamanda da Sultan II. Mesud’un karısı olan bir Sultan tarafından tamamlanmıştır. Halk arasında dârüşşifa, bîmarhâne; içindeki mezarlar dolayısıyla da Kırkkızlar Medresesi olarak adlandırılmıştır.

Güncellenecektir.