SULTAN AHMED DÂRÜŞŞİFASI

SULTAN AHMED DÂRÜŞŞİFASI

.
14. Osmanlı padişahı Sultan I. Ahmed (1603-1617) tarafından 1609 yılında inşaatına başlanan külliye, eski Bizans Hipodromu’nun (Atmeydanı) güneydoğu tarafında bulunan Ayşe Sultan Sarayı ve çevresindeki dükkân ve evlerin istimlâki ile elde edilen geniş alan üzerine oturtulmuştur. Yer seçiminde birkaç yer düşünüldükten sonra Topkapı Sarayı’na yakın, havası güzel, cemaati bol bir çevre olması nedeniyle külliye, padişahın tercih ettiği bugünkü yerinde yapılmıştır. Bilindiği gibi caminin yapılacağı bu alan, Bizanslılardan beri birçok tarihî olaya sahne olan önemli bir yerdi. Fetihten sonra da Atmeydanı bayramlarda, şehzade düğünlerinde gösteri alanı olarak kullanılagelmişti.

Temeli 1609’da atılan külliyenin…

Güncellenecektir.