Medine Sofrası – Medine’den İstanbul’a uzanan iyilik kervanı

Medine Sofrası – Medine’den İstanbul’a uzanan iyilik kervanı

Medine’de, Hz. Peygamberin (sav) mübarek kabr-i şerifi “Yeşil Kubbe”ye en yakın iki büyük sokakta, yıllardır bir sofra kurulur.

Bu sofra, her yıl Ramazan ayı boyunca, Hz. Peygamber’in (sav) misafirlerine kurulan Medine Sofrası’dır.

Bu güzel sofrayı, aldığı manevî işaret ve emirle, Ehli Beyt yolunun âriflerinden Seyyid Muhammed Ruhî kurmakta ve bu hizmeti yıllardır büyük bir fedakârlıkla yürütmektedir.

Medine Sofrası, yalnız Medine’nin kutlu sokaklarında değil, onun kardeş şehri İstanbul’da da kurulur, nice zamandır.

“Yediğimiz değil, yedirdiğimiz bizimdir” diyen ve Seyyid Muhammed Ruhî’yle aynı irfan yolunda yürüyen Seyyidler de Medine Sofrası’nı aynı âşk ve niyetle Şifahane Derneği olarak İstanbul’da sürdürmektedir.

Kimi zaman etli, nohutlu pilav, kimi zaman çorba, kimi zaman hurmadır, İstanbul’daki Medine Sofrası’nın nasiplilere ikramı.

Bu, Ehli Beyt’ten ve onun yolunda yürüyen şanlı ecdadımızdan tevarüs edilen vakıf mirasıdır.

Halktan istemeden yalnız Hak’tan (cc) umup Hak’tan (cc) alarak yine Hak (cc) rızası için halka dağıtmaksa şiârımızdır.

Allah cc, Medine Sofrası’na öncülük edenlerden, hayır sahiplerinden, hizmet edenlerden, vesile olanlardan ve dua buyuranlardan razı olsun.

Bu hizmeti, razı olduğu şekilde bereketlendirip dâim ve kaim kılsın.

Adsız