KÜTÜB-İ SİTTE

 

Kütüb-i Sitte, ‘altı kitap’ anlamına gelmektedir. Ehl-i Sünnet tarafından en sağlam Hadis kaynakları olarak kabul edilmektedir.

Sahih-i Buhari
Sahih-i Müslim
Sünen-i Nesai
Sünen-i Tirmizi
Sünen-i Ebu Davud
Sünen-i İbn Mace

 

hads-iserif-sav

 

http://www.hadis.org