KASTAMONU ALİ BİN SÜLEYMAN MÂRİSTANI

KASTAMONU ALİ BİN SÜLEYMAN MÂRİSTANI

Bu dârüşşifa, Selçuklu vezirlerinden (sahib) Mühezzebüddin Ali’nin torunu, Pervâne Muîneddin Süleyman’ın oğlu Ali tarafından h. 671 (m. 1272) yılında yaptırılmıştır. Eserin bânisi Ali de dedesi ve babası gibi Selçuklu devleti hizmetinde bulunmuştur. III. Keyhusrev’in muhafızlığı, Kayseri nâibliği yapmış, 1277’de Mısır Sultanı Baybars’a esir düşmüş, 1278’de salıverilmiştir.

Küpceğiz mahallesi, Yılanlı sokağındaki dârüşşifanın bugün sadece kitâbesinin yer aldığı taçkapısı kalmıştır. Taçkapı, Selçuklu taş süsleme sanatının bütün özelliklerini yansıtır. Dârüşşifa alanına veya dârüşşifanın güneyine bitişik yapılan Yılanlı Cami ve Abdülfettâh-ı Velî Türbesi ise mevcuttur. Türbede yatan zattın, Pir Seyyid Sultan Abdülkadir Geylanî Hazretlerinin (ks) yedinci göbekten torunu olduğu ifade edilmektedir. Rivayete göre bu zat, Kastamonu’ya geldiğinde halk kendisini istememiş, barınmak için yer isteyince de bu yılanlı mevkii göstermişler.

Düzenlecektir.

.