NÛREDDİN CERRÂHÎ HZ.

Gönül ve mânâ hekimi Nûreddin Cerrâhî Hz. Tam adı, Nûreddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el İstanbulî el Cerrâhî (d. 1678,...

Devamını Oku

İBRAHİM HAVVAS HZ.

Gönüllerin hekimi ve evliyânın büyüklerinden. İsmi, İbrâhim bin İsmâil el-Havvâs, künyesi Ebû İshak’tır. Cüneyd-i Bağdâdî hazretlerinin...

Devamını Oku

KARACAAHMED SULTAN HZ.

Abdalân-ı Rûm zümresine mensup Türkmen dervişi ve halk hekimi. Orhan Gazi devrinde yaşadı (Âşıkpaşazâde, s. 200; Âlî Mustafa, s. 62)....

Devamını Oku

ŞEYH YAHYA EFENDİ HZ.

Şeyh Yahya Efendi Hz. h. 900/1495 yılında babası Şamlı Ömer Efendi (Amasyalı Ömer Efendi) Trabzon kadısı olarak görev yapmakta iken...

Devamını Oku

AKŞEMSEDDİN HZ.

İstanbul’un manevî fatihi, hem zahirde hem mânada hekim. 1389 yılında Şam ‘da doğmuştur. Akşemseddin’in soyu, baba...

Devamını Oku

MERKEZ EFENDİ HZ.

Zahirde, mânada hekim. Mesir Macunu adlı meşhur ilacın mucidi. Merkez Efendi, Denizli’nin Sarhanlı köyünde 1460 yılında doğmuştur....

Devamını Oku