VARLIĞI BİLİNEN DİĞER SELÇUKLU ŞİFAHANELERİ

Burada anlatılan ‘Anadolu Selçuklu Şifahaneleri’ dışında, Selçuklular döneminde, Anadolu’da veya bugün yurtdışında kalan...

Devamını Oku

KASTAMONU ALİ BİN SÜLEYMAN MÂRİSTANI

Bu dârüşşifa, Selçuklu vezirlerinden (sahib) Mühezzebüddin Ali’nin torunu, Pervâne Muîneddin Süleyman’ın oğlu Ali tarafından...

Devamını Oku

TOKAT MUİNEDDİN SÜLEYMAN DÂRÜŞŞİFASI

Tokat’ta Gökmedrese adıyla anılan dârüşşifanın yapımını Anadolu Selçuklu vezirlerinden Pervâne Muîneddin Süleyman başlatmış,...

Devamını Oku

AMASYA DÂRÜŞŞİFASI (SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN)

. Amasya şehrinde Yeşilırmak’a paralel cadde üzerinde, Yakutiye mahallesinde bütün görkemiyle ayakta olan, tipik bir Selçuklular dönemi...

Devamını Oku

ÇANKIRI CEMÂLEDDİN FERRUH DÂRÜLÂFİYESİ (TAŞMESCİD)

. Selçuklu emîrlerinden Atabey Cemâleddin Ferruh tarafından Çankırı’da, Anadolu Selçukluları’ndan kalma önemli bir yapı olarak “derbent”...

Devamını Oku

KONYA DARÜŞŞİFASI

Anadolu Selçukları’nın çok önemli bir şehri olan Konya’da ilk dârüşşifa, 1113’te Sultan Melikşah tarafından yaptırılmıştı. Ayrıca 1221...

Devamını Oku