BEZMİÂLEM GUREBA-İ MÜSLİMİN ŞİFAHANESİ

BEZMİÂLEM GUREBA-İ MÜSLİMİN ŞİFAHANESİ

.
Sultan Abdülmecid’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından 1847’de yaptırılan Gureba-i Müslimin Hastanesi, klasik Osmanlı medrese planını yansıtan yapı özellikleri, vakıf kültürü ve hizmet anlayışı ile Osmanlı şifahane geleneğinin son temsilcisi olarak aynı zamanda modern hastane planının da uygulandığı ilk yapıdır. İstanbul Şehremini semtinde Yenibahçe mevkiindedir. Adından da anlaşılacağı gibi burası kimsesiz gariplerin parasız tedavi edilmeleri için kurulmuş ve bu husus vakfiyesinde şart koşulmuştur. Halen vakfiyesiyle beraber yaşayan hizmete açık tek şifahanedir. Buraya zengin geliri olan birçok vakıf bağışlanmıştır.

 

Güncellenecektir.

 

.